Johan Trouvé och Per Tryding

”Satsa på Göteborg och Malmö också, regeringen”

Regeringen måste släppa det huvudstadsfokus som fått råda alltför länge. Vi är övertygade om att Göteborg och Malmö har mycket att erbjuda de myndigheter som får sitt säte här i framtiden, skriver Johan Trouvé och Per Tryding.

Det finns två felaktiga bilder om myndigheter och deras placering som snedvridit debatten i många år. Den ena är att det finns många myndig­heter och myndighetsanställda i Göte­borg och Malmö. Den andra är att debattörer alltför ofta utgår ifrån Göran Perssons regementskompensationer som enda bild av vad som händer om man placerar en myndighet utanför Stockholm.

Stockholm och Uppsala dominerar totalt när det gäller antalet myndigheter.

Vi vill rätta till de här felaktigheterna och samtidigt erbjuda en lösning för statliga myndigheter utanför Stockholm utan att tumma på tillgång till kompetens och utvecklingsmöjligheter.

I myndighetsmyten klumpas alltför ofta de tre storstäderna ihop, trots att Stockholm och Uppsala domi­nerar totalt när det gäller antalet myndigheter med mer än 60 procent av huvudkontoren, vilket kan jämföras med 4 respektive 2 procent i Göteborg och Malmö. Jämför vi länen är den korrekta bilden att storstäderna Göteborg och Malmö har färre myndigheter och lägre andel statligt anställda än många andra län. I andel av arbetsstyrkan ligger Göteborg och Malmö på en betydligt lägre nivå än Norrlandslänen. Statskontoret visade nyligen att det i Uppsala, Norrbotten och Västerbotten var mellan 9 och 14,7 procent som var statligt anställda. Det kan jämföras med 5,5 procent i Västra Götaland och 6,5 procent i Skåne.

Våra organisationer har länge talat om att det finns stora vinster att hämta genom att placera nybildade myndigheter i en storstadsregion utanför huvudstaden.

Med en placering i någon av våra städer breddas myndigheternas tillgång till kompetens, de får nya medarbetare med olika erfarenheter och nätverk än de huvudstadsbaserade. Den potentialen var inget man kunde räkna in när regeringen Persson kompenserade för försvarsnedskärningarna. Demokratin stärks med utökad statlig närvaro med kvalificerad verksamhet och ledningsfunktioner på fler platser. Landets ekonomiska tillväxt gynnas med fler, bredare och mer attraktiva arbetsmarknader som stärks i sin roll som tillväxtmotorer som kompletterar huvud­staden. Tidigare misslyckanden med personal­rekrytering och generaldirektörer som pendlar till följd av kompensationsflyttar kommer inte upprepas med placeringar i Göteborg och Malmö eftersom förutsättningarna är helt skilda.

Det finns utvecklingsmöjligheter om regeringen släpper det huvudstadsfokus som fått råda alltför länge. Vi är övertygade om att Göteborg och Malmö har mycket att erbjuda de myndigheter som får sitt säte här i framtiden. Med ett huvudkontor utanför tullarna kan de få kontakt med nya studenter och nya nätverk, för att hitta nya kompetenser och erfarenheter än de som är tillgängliga i dag. Det skiftande näringslivet och de breda och ledande akademierna runt Malmö/Lund och Göteborg skulle ge myndigheterna ny utvecklingspotential. Effekterna av att Göteborg och Malmö får sin femte respektive fjärde myndighet är helt enkelt mycket större än av att Stockholm får sin 153:e – eller att den placeras i ett län som redan har en hög andel statligt anställda.

Vi välkomnar det intresse regeringen och särskilt civilminister Ardalan Shekarabi visat frågan om statens organisering och geografi. Det är med stort ­intresse vi väntar på regeringsbeslut som följer upp de intentioner som statsministern och civilministern presenterade i våras vad gäller placeringen av myndigheter. Främst är vår förhoppning att regeringen, efter flytten av eHälsomyndigheten och Fastighetsmäklarinspektionen, följer upp med att flytta eller placera nyinrättade myndigheter i våra städer. Vad gäller de mer komplicerade tankarna på att flytta myndigheter så deltar vi gärna i en dialog om vilka som skulle kunna vara lämpade för Skånes och Västsveriges näringsliv och akademi.

Johan Trouvé, vd Västsvenska Handelskammaren

Per Tryding, vice vd Sydsvenska Handelskammaren

Industrins_villkor_i_Västsverige_LOW-4

Västsvensk industri håller uppe landet

Många av oss dras med en föråldrad bild av industrin som smutsig och grå. Men svensk industri är i dag mycket mer än skorstenar och enformiga rörelser vid bandet.

Industrin är ryggraden i svensk ekonomi. Och Västsverige är den region som har störst andel industriproduktion i Sverige – dessutom med Skandinaviens största hamn, där svensktillverkade produkter exporteras över hela världen. Exportvärdet för varje svensk är 181 000 kronor. Motsvarande siffra för USA är 44 000 kronor och för Kina 10 000 kronor. Sverige är med andra ord helt beroende av västsvensk industri.

Men för att stå oss i konkurrensen med övriga världen måste vi bli bättre. Vid årsskiftet lanserade regeringen och näringsminister Mikael Damberg en nyindustrialiseringsstrategi vid namn ”Smart Industri”. Den fokuserar på fyra viktiga framtidsfrågor: att utnyttja digitaliseringens möjligheter, säkra den långsiktiga kompetensförsörjningen, göra produktionen mer hållbar och stärka innovationskraften genom bland annat testbäddar.

Det sistnämnda är något vi redan är bra på. I Västsverige bedrivs forskning i verklig miljö i flera testbäddsprojekt: Electricity, Autonoma fordon och Asta Zero – testanläggningen för ökad trafiksäkerhet. Möjligheten att positionera oss i världen som testbäddsregion är stor.

Forskning i samarbete med näringslivet attraherar innovatörsdrivna företag. De vet att möjligheterna att testa produkter eller tjänster är större här än i andra länder. Det väcker dessutom riskkapitalbolagens intresse för nya spännande företag och tekniker. Utöver det kan vi utveckla fler områden, och helst i en hållbar riktning.

Det skapar även så kallad industriturism, där besökare från hela världen kan ta del av testernas resultat och ta med nya idéer till sina hemländer. Göteborg och Västsverige blir på så vis ett namn internationellt.

Ett bra exempel på ”smart industri” är försvars- och säkerhetsföretaget Saab. Ett högteknologiskt företag med 1300 anställda i Göteborg, och med hela världen som marknad. Nyligen lanserade Saab sin senaste produkt; ett unikt flygburet radarsystem med en mängd användningsområden. Systemet utvecklas och tillverkas i Göteborg. En viktig faktor för att Saab fortsätter att utvecklas är regionens starka kompetenskluster inom mikrovågsteknik.

Mitt önskescenario är att industriföretagen fortsätter att föra över kompetens mellan branscher och företag, att tillverkning flyttar hem till Sverige och att det skapar tillväxt och nya arbetstillfällen. Det är bara fantasin som sätter gränser för vad svensk industri kan åstadkomma.

Seminarium under Handelskammarveckan
» 17 maj 13.30-14.30
Göteborg – det självklara valet för entreprenörer? 
Parkgatan 49