Jernhusen2

Här ska staden ligga!

Gustav II Adolf la grunden till något fantastiskt när han för 400 år sen pekade ut platsen för Göteborg. Utöver ett oslagbart geografiskt läge, finns här en av Skandinaviens största hamnar, universitet i världsklass och världsledande företag. Göteborg växer med 200 invånare i veckan. Inte undra på, staden har mycket att erbjuda. Det finns en känsla här som är unik. Svår att ta på och förklara, men alla vi som har en relation till Göteborg vet vad jag pratar om.

Det räcker dock inte med att vara go för att stå sig i den internationella konkurrensen. För det krävs tydliga ambitioner och högt uppställda mål. Ett sådant är ett tydligt befolkningsmål. En stad som växer är en stad som vill något och en stad som lockar – unga, företag och internationell kompetens.  Tillväxten skapar en större arbetsmarknad som i sin tur erbjuder nya möjligheter – människor kan bo i städer som Borås, Uddevalla, Trollhättan, Vänersborg, Lidköping, Halmstad och Skövde och ändå jobba i Göteborg. Eller tvärtom, där människor som bor i Göteborg bidrar till näringslivet runt om Västsverige.
På Handelskammaren har vi en vision om Göteborg som en miljonstad.

Att ha siktet inställt på en internationell storstad ställer krav – både i investeringar och i inställning. Kommunikationer måste byggas ut. Bostäder måste byggas i mycket snabbare takt än vad som är fallet idag. De inre delarna av staden måste förtätas. Kontrollen från myndigheter måste minska och experimentlusten öka. Vi måste ha mod att våga testa, att misslyckas och därmed skapa förutsättningar att lyckas. Toleransen hos människor behöver öka så att förändring välkomnas.

Med det senaste valet i närminnet kan vi konstatera att vi har en liten bit kvar, precis som i många andra delar av Sverige stärktes SDs inflytande och Göteborgarna valde dessutom att rösta nej till Trängselskatten som finansierar kommande infrastruktursatsningar. Utgången tyder därtill på att det, precis som i riket, blir en koalition utan egen majoritet som styr staden framåt. Inte optimalt när det gäller stadens förändringskraft. Men vi är också på god väg. Det måste vi inse och börja uppmärksamma. I tider då redaktionella röster tystnar tar vi saken i egna händer.

Med publikation ”Tron på Göteborg” vill vi dela med oss av framtidens Göteborg som redan är här. Berätta om de nya stadsdelarna som nu växer fram och förstärker stadens speciella karaktär. Avliva myten om att industrin är tråkig genom att berätta om de världsledande företag som skördar framgångar från adresser runt om i staden. Visa upp framtidsbranscher som blomstrat tack vare stadens unika kreativa miljö och möta människorna som sökt sig till Göteborg och satsar på en framtid här.
Välkomna till miljonstaden Göteborg.

Regionförstoring_1970-2013

Varför behövs Västlänken?

Jag får en hel del frågor kring varför Handelskammaren stödjer det Västsvenska paketet och Västlänken. Svaret kan bli väldigt långt, men jag ska försöka få det kortfattat. Grunden är att våra 2700 medlemsföretag har en sak gemensamt. De behöver rätt kompetens till sina företag. Hindret för tillväxt är att man inte hittar rätt kompetens oavsett utbildningsnivå.

För att få rätt kompetens krävs att man har en så stor arbetsmarknad som möjligt. Det säger sig själv att t ex Arjeplog, som är en liten arbetsmarknad inte erbjuder samma kompetens som Stockholm. För Göteborgs del så har vi blivit passerade av Malmö/Lunds arbetsmarknad, enligt SCB. Främsta anledningen är att Göteborgs arbetsmarknad har utvecklats synnerligen dåligt jämfört med Stockholm och Malmö sedan 1970. Det visar bilden ovan. Främst är det den geografiska utvecklingen som har varit dålig. Anledningen till det är den begränsade pendeltågsutbyggnaden kring Göteborg. Här kan man jämföra med Pågatågstrafiken i Skåne som varit starkt bidragande orsak till Malmö/Lunds utveckling.

När politiker, tjänstemän och Trafikverket 2009 presenterade det Västsvenska paketet där Västlänken ingick och var planerad sedan många år tillbaka, så fanns ingen större anledning att ifrågasätta beslutet. Västlänken tillgodoser att lösa den sk säckstationsproblemet i Göteborg, ökar kapaciteten för att de fem ”ekrarna” ut från Göteborg till Uddevalla, Trollhättan, Skövde, Borås och Halmstad att junna utveckla pendeltågstrafiken. Därmed kommer vi får en större arbetsmarknad, som har en potential att vara upp mot 3 milj människor i framtiden, vilket är precis det våra medlemmar önskar. Vidare avlastar Västlänken med sina tre stationer centralstationen i Göteborg. Den stärker stadsutvecklingen kring tre stationslägen, där staden ska utvecklas i framtiden. Västlänken har också två, framtida planerade avlänkningar, en till Backaplan via Lindholmen och hamnbanan och en till Sisjön via Linnéplatsen. Kort sagt har man valt Västlänken då den klarar alla de krav man ställt på en framtida järnvägsutveckling i regionen.

Se följande länk till kortversionen av  järnvägsutredningen från 2006. http://www.trafikverket.se/PageFiles/62949/Jarnvagsutredning_kortversion.pdf  Den visar att planeringen och jämförelser mellan olika alternativ var igång redanb 2001. Handelskammaren skulle få tillsätta konsulter för miljonbelopp för att kunna motbevisa Trafikverkets förslag på dragning. Det har vi vare sig resurser eller bemanning för att göra. Vi fokuserade istället på att följa utvecklingen och angav i vårt remissvar att vi var oroade för kostnadsutvecklingen och förutsätter att Trafikverket håller kostnaderna inom 20 mrd kr i 2009 års värde.

Därför har vi regelbundna möten med Trafikverkets projektledning, samtal med politiker och tjänstemän för att förvissa oss om att kostnadsnivå hålls. Hittills har vi inte fått indikation på att man inte klarar kostnadsbudgeten. Snarare tvärt om.

När så debatten kring Västlänken drog igång under året så har vi sett att det har varit mycket sakfel i det som har framställts. Trafikverket har haft en dålig kommunikation kring projektet, vilket gett utrymme för en hel del rykten och myter. De etablerade partierna har inte heller varit bra att förklara varför Västlänken är en bra lösning. Främst för att de är överens i sakfrågan och vill debattera olikheter inför valet. Det anser vi är ett dilemma speciellt inför ett val. Därför har vi valt att bemöta sakfel i den utsträckning vi har information. Det gäller främst i övergripande frågor.

Nu har Trafikverket förbättrat sig och har bemötanden mm på sin hemsida. http://www.trafikverket.se/vastlanken/

Om det är någon som fortsatt undrar över Handelskammarens ställningstagande så är ni välkomna att kontakta stefan Gustavsson, Jens Larsson eller mig.

Grattis Västsverige för satsningen på...

Den väg som vi har lobbymässigt kämpat hårdast för under drygt 15 års tid, är utan tvivel E20 mellan Göteborg och länsgränsen vid Hova/Finnerödja. Många hyllmeter med debattartiklar,...