Goteborg 2070 » www.goteborg2070.se

Göteborgsregionen behöver fler invånare

I somras presenterade fem globala företag med förankring i Göteborg en vision för Göteborg 2070. Det var AB Volvo, Volvo Cars, MTR Express, Skanska och Sweco som stod bakom rapporten och uppropet. Alla har gedigen kunskap inom stadsutveckling och infrastruktur, och ser affärsmöjligheter i att regionen utvecklas.

Ett skäl till att de ser möjligheter i Göteborg är det unika läget mitt emellan Oslo, Köpenhamn och Stockholm. Göteborg har möjligheter som många andra medelstora städer i världen saknar. Det går att förtäta staden centralt och vi kan använda älven som samlande centra i stället för delande barriär. Företagen ser även potentialen i ett spännande näringsliv med nära samarbete med akademi och politik. VISIONER ÄR BRA för det enar stadens invånare, det pekar ut riktningen och skapar framtidstro. Det kan jämföras med att segla. Om man pekar ut målet så finns det många sätt att ta sig dit – och genom att korrigera utmed vägen hamnar man till slut där man vill. Ett av de viktigaste målen är att tala om hur många som kommer att bo i vår stad och region i framtiden. I visionen för 2070 talas det om en närregion med 3,5 miljoner invånare.

Det intressanta är att Sverige är det enda land i Europa, tillsammans med Norge, som kommer öka sin befolkning fram till 2050. I övriga Europa minskar den, på grund av demografin.

Det mesta tyder på att Göteborg är på väg från att vara den stora små staden till att bli den lilla storstaden! Det är en nödvändig utveckling om vi ska ha ett växande näringsliv, med företag som har större möjlighet att hitta rätt kompetens. Ett aktuellt exempel är fordons utvecklingsföretaget CEVT på Lind holmen som expanderat med närmare 1 200 personer under senaste året. Mycket av kompetensen hittar man i Trollhättan, där tidigare Saab anställda bor. Tack vare bättre kommunikationer blir de tillgängliga för CEVT och kan bo kvar. En hållbar tillväxt är nödvändig. Vi behöver eldrivna fordon, självkörande bilar, energieffektiva byggnader och en jämlik och integrerande stadsutveckling med möjligheter att mötas, bland annat. Vi har startat resan mot att bli en hållbar attraktiv stad med en arbetsmarknadsregion på 3,5 miljoner människor.


Du missar väl inte möjligheten att delta vid vår seminariefrukost eller handelslunch?
11 november » Design- och varumärkesskydd, till anmälan »
2 december » Handelslunch Sydkorea, till anmälan »


Bild | www.goteborg2070.se

Johan Trouvé

Västsvenska Visioner

Vi människor har en inneboende drivkraft att drömma oss bort, att fantisera om framtida resor, lösningar och galna projekt. I vår region bor 1,6 miljoner människor, här finns 190 000 arbetsplatser med 750 000 förvärvsarbetare, alla fyllda av drömmar och idéer.

’’ För många stannar fantasierna just vid fantasier, medan de hos andra har konkretiserats, skrivits ned och påbörjats, steg för steg.

I Göteborg har det pratats, drömts och målats upp visioner om hur den framtida staden ska se ut: Hur vi vill utveckla bostäder i kontakt med vattnet. Hur man enkelt ska kunna ta sig från hemmet, via förskola, till sin arbetsplats, och hur vi kan skapa hållbara och blandade miljöer där människor, företag och kreativitet får plats. De senaste åren har präglats av en misstro mot Göteborgs behov att växa som en framtida miljonstad.  I takt med att planerna faktiskt realiseras minskar misstron, det man kan se och ta på blir mindre hotfullt. Nu sjuder staden av liv och framtidstro och nu börjar vi se många av drömmarna, idéerna och visionerna bli verklighet.

Idag finns det planer för 55 000 nya bostäder i Göteborg. Här ska ett område lika stort som Halmstad bebyggas under de kommande tjugo åren, på en yta som inte används eller är otillgänglig för göteborgarna. Det är ovanligt – få europeiska städer har i dag möjlighet att utveckla så centrala platser och fylla ut mellanrummen utan att först behöva flytta befintlig bebyggelse. Göteborg beräknas under den kommande tjugoårsperioden vara en av Europas allra mest expansiva städer. Faktum är att det under den här tiden ska investeras 200-300 miljarder i stadsutveckling och infrastruktur, vilket i sin tur kommer att generera många arbetstillfällen. Dessutom vill unga västsvenskar gärna läsa vidare här. De rankar Göteborgs universitet och Chalmers som de lärosäten i landet där de helst vill utbilda sig vid. Ansökningarna till lärarutbildningen och Chalmers ökar.

Den positiva utvecklingen går att se på fler platser i Västsverige, där Borås är ett bra exempel. För tio år sedan var boråsare inte ett epitet som många stolt etiketterade sig med. Men vad som historiskt kallats Sveriges regnigaste och tråkigaste stad har likt fågel Fenix rest sig till att bli ett föredöme för andra städer. Företagen blomstrar och många av dem agerar på en internationell marknad.

När jag träffar människor runt om i regionen frågar många med avund i rösten vad det är som gjort Borås så framgångsrikt. I vår studie Västsvensk Identitet från i år nämner boråsföretagarna själva att experimentlustan och modet att våga är de viktigaste framgångsfaktorerna. Andra viktiga delar är att man från politiskt håll lagt sig vinn om att bevara gamla miljöer och fylla dem med nytt liv. Samtidigt har man satsat på sportarenor – är det något som skapar stolthet i en stad så är det när stadens lag presterar riktigt bra, något som Elfsborg visat prov på under de senaste åren. Näringslivet är också aktiva medskapare av staden, då genom att engagera sig i stadsbilden och finansiera offentliga skulpturer och konstverk. Nu kan man till och med föreslå en helgutflykt till Borås med hustrun utan att få konstiga blickar tillbaka.

Vad är det då som skapar förändringen i vårt gemensamma samhälle? Är det de politiska besluten, vårt förhållningssätt, visionerna eller företagen? Ja, de bidrar. Men det är till syvende och sist varje individ som genom sitt engagemang och förverkligandet av sina drömmar skapar förändringen. Genom att gemensamt dra våra strån till stacken formar vi den framtid som vår region förtjänar och behöver.

Ingen kan göra allt, men alla kan göra något. Ansvaret ligger hos dig och mig.

Den 4 november är du välkommen på frukost-seminariet Miljonstaden Göteborg på Västsvenska Handelskammaren, anmäl dig här »