Industrins_villkor_i_Västsverige_LOW-4

Västsvensk industri håller uppe landet

Många av oss dras med en föråldrad bild av industrin som smutsig och grå. Men svensk industri är i dag mycket mer än skorstenar och enformiga rörelser vid bandet.

Industrin är ryggraden i svensk ekonomi. Och Västsverige är den region som har störst andel industriproduktion i Sverige – dessutom med Skandinaviens största hamn, där svensktillverkade produkter exporteras över hela världen. Exportvärdet för varje svensk är 181 000 kronor. Motsvarande siffra för USA är 44 000 kronor och för Kina 10 000 kronor. Sverige är med andra ord helt beroende av västsvensk industri.

Men för att stå oss i konkurrensen med övriga världen måste vi bli bättre. Vid årsskiftet lanserade regeringen och näringsminister Mikael Damberg en nyindustrialiseringsstrategi vid namn ”Smart Industri”. Den fokuserar på fyra viktiga framtidsfrågor: att utnyttja digitaliseringens möjligheter, säkra den långsiktiga kompetensförsörjningen, göra produktionen mer hållbar och stärka innovationskraften genom bland annat testbäddar.

Det sistnämnda är något vi redan är bra på. I Västsverige bedrivs forskning i verklig miljö i flera testbäddsprojekt: Electricity, Autonoma fordon och Asta Zero – testanläggningen för ökad trafiksäkerhet. Möjligheten att positionera oss i världen som testbäddsregion är stor.

Forskning i samarbete med näringslivet attraherar innovatörsdrivna företag. De vet att möjligheterna att testa produkter eller tjänster är större här än i andra länder. Det väcker dessutom riskkapitalbolagens intresse för nya spännande företag och tekniker. Utöver det kan vi utveckla fler områden, och helst i en hållbar riktning.

Det skapar även så kallad industriturism, där besökare från hela världen kan ta del av testernas resultat och ta med nya idéer till sina hemländer. Göteborg och Västsverige blir på så vis ett namn internationellt.

Ett bra exempel på ”smart industri” är försvars- och säkerhetsföretaget Saab. Ett högteknologiskt företag med 1300 anställda i Göteborg, och med hela världen som marknad. Nyligen lanserade Saab sin senaste produkt; ett unikt flygburet radarsystem med en mängd användningsområden. Systemet utvecklas och tillverkas i Göteborg. En viktig faktor för att Saab fortsätter att utvecklas är regionens starka kompetenskluster inom mikrovågsteknik.

Mitt önskescenario är att industriföretagen fortsätter att föra över kompetens mellan branscher och företag, att tillverkning flyttar hem till Sverige och att det skapar tillväxt och nya arbetstillfällen. Det är bara fantasin som sätter gränser för vad svensk industri kan åstadkomma.

Seminarium under Handelskammarveckan
» 17 maj 13.30-14.30
Göteborg – det självklara valet för entreprenörer? 
Parkgatan 49

Sluta kalla seriösa politiker för idioter

Entreprenören – som för en nätt timpenning sliter dygnet runt för att uppfylla sin dröm – har börjat få den uppmärksamhet hon eller han förtjänar. Entreprenören beskrivs numera, oftast välförtjänt, som en hjälte.

När vi diskuterar politiker är tonen en annan. Det gnälls och skälls. Ofta handlar det inte om vilka beslut som fattats utan tenderar i stället att bli direkta påhopp på politikern som person.

Min motfråga till alla dem som i tid och otid klagar på politikernas intelligens, karaktär och beslutsförmåga brukar vara: ”Ska du inte bli politiker själv då?” Till min förvåning svarar de flesta något i stil med: ”Nej aldrig i livet”, eller ”Nej för sjutton, vem vill utstå all den skit de får”.

Det är inte fel att ha synpunkter på enskilda beslut eller önska mer karismatiska politiker i Göteborg. Men alltför många går över gränsen – för ofta.

Mest utsatta är yrkespolitiker, men alltfler vittnesmål om hot och trakasserier kommer även från fritidspolitiker. Fritidspolitikerna, som ägnar kvällarna åt att läsa handlingar och viger helgerna åt möten av det enkla skälet att de tror på ett bättre samhälle, borde få den uppskattning som de faktiskt förtjänar.

Få saker är så viktigt för ett lands konkurrenskraft som ett stabilt samhälle med kompetenta och långsiktigt inriktade politiker. Motsatsen i form av populistiska, kortsiktiga och korrupta politiker med icke fungerande institutioner och ineffektiva myndigheter som följd är skadligt för näringslivets möjligheter att skapa jobb och välfärd, utöver den skada som drabbar enskilda personer. Därför är olika former av hatkampanjer till exempel i sociala medier – nidbilder eller verbala attacker riktade mot politiker – ett hot mot rekryteringen av politiker och andra offentliga personer.

Dagens samhälle är otroligt komplext med ständigt ny teknik, ny EU-lagstiftning och konflikter i världen som skapar stora flyktingströmmar.

Att vara politiker i ett sådant samhälle och ta ansvar, som de flesta politiker faktiskt gör, är inte lätt. Sluta därför upp med att kalla de politiker som faktiskt försöker vara seriösa för idioter. Fundera i stället på om du kanske inte ska skicka ett mejl till din favoritpolitiker och helt enkelt säga tack. Om inte annat så för nästa generations välstånd.

Positivt: Att vi faktiskt har en ung och samhällsengagerad generation som intresserar sig för politik och fyller på i leden.

Negativt: Sociala media har öppnat upp för ett hårdare klimat med fler ogenomtänkta uttalanden, att dagens journalister utsätts för samma behandling som politiker är ett lika stort hot mot demokratin.

Bli medlem i Västsvenska Handelskammaren
Västsvenska Handelskammaren är näringslivets mötesplats
» Ja, vårt företag vill bli en del av Handelskammaren
Exempel: 3950 kr för företag med upp till 43 helårsanställda i vår region. 

Västsvenska Visioner

Vi människor har en inneboende drivkraft att drömma oss bort, att fantisera om framtida resor, lösningar och galna projekt. I vår region bor 1,6 miljoner människor, här finns...