Världsklass förtjänar världsklass

Många västsvenskar har jante på båda axlarna och tycker att vi inte ska förhäva oss i onödan. Men faktum är att vi i Västsverige har ett näringsliv med många företag i världsklass.

Ta till exempel Elitkomposit i Uddevalla. Företaget startade i en lada i Ljungskile med tillverkning av kanoter i kompositmaterial. Kunnandet blev så välkänt att Porsche hörde av sig och ville ha hjälp. I dag har Elitkomposit ett brett spektra av produkter, allt från röntgenbord med superkrav på noggrannhet till ultralätta rullstolar och specialvingar till norska oljeprospekteringsfartyg. Under senaste året har man flyttat in i Volvos tidigare fabrik i Uddevalla och man har äntligen fått tid att ordna en egen hemsida. I takt med att företaget växer ökar behovet av kompetens. Att vara en del av Göteborgs arbetsmarknad hade varit en stor vinst för Elitkomposit och ovärderligt för Uddevalla som behöver växande företag.

Men i dag är kommunikationerna inte tillräckligt bra. Tåget via Bohusbanan tar nästan dubbelt så lång tid som mellan Trollhättan och Göteborg, trots att avstånden är jämförbara. Den drygt 100 år gamla järnvägen skulle behöva dubbelspår och restider mellan Göteborg och Uddevalla på dryga halvtimmen. Då skulle Elitkomposit och andra företag i staden kunna attrahera kompetens från Göteborg, om man inte hittar dem man behöver i närområdet.

Effektiva pendeltåg skulle även ha fler uppsidor, inte minst för besöksnäringen. Uddevalla är porten mot Bohuslän, en del av Västsverige som med hjälp av snabba kommunikationer skulle locka fler turister. Vi har ett fantastiskt landskap som inte är speciellt känt i övriga världen. Inte ens av danskarna på Jylland. Tänk om man i England, där fiske och fågelskådning är stora fritidsintressen, bara skulle ha några timmar bort från bohuslänska klippor, färska skaldjur och orörd natur. Och tänk om vi kunde förlänga säsongen några veckor till på sommaren. Det skulle innebära betydligt bättre lönsamhet för de företag som är verksamma inom besöksnäringen och det skulle skapa ännu fler arbetstillfällen.

Vår region har natur i världsklass och vår region har företag i världsklass,
nu behöver vi kommunikationer i världsklass!

Publicerad i GP den 7 juni 2015 

Bra företagsklimat

Vi måste skapa ett attraktivt Göteborg

Rätt kompetens kan sätta regionen på kartan

En av de roligaste delarna med mitt jobb är att besöka företag och lyssna till entreprenörernas historier. Inte sällan häpnadsväckande berättelser som fler borde ta del av. I förra veckan var jag i Fiskebäck och träffade Håkan Nilsson. Han var en gång i tiden fiskare och ansvarig för att laga och underhålla trålarnas stålvajrar. Med sin yrkeskompetens och kontakter i branschen startade han tillsammans med barndomskamraten Mats Heinevik företaget Blue Systems som tillverkar vajerräcken för att öka säkerheten på våra vägar. I dag finns deras produkter över hela världen.

Det är inte bara uppfinningsrikedom och goda idéer som ligger till grund för att företag som Blue Systems kan konkurrera på världsmarknaden, det handlar i högsta grad om att ha rätt kompetens. Många företagare jag träffar vittnar om att vi i Västsverige har brist på kompetens och att de har svårt att hitta rätt personer. Kompetens de är beroende av – för att kunna växa, anställa fler och vara konkurrenskraftiga. Det rör sig om alla yrkesgrupper, inte bara högskoleutbildade personer med nischade kunskaper.

Nu har Malmö/Lund passerat Göteborg som landets näst största arbetsmarknad. Det är sorgligt och det är en placering vi snarast måste återta om vi ska fortsätta konkurrera om kompetensen. Företagen behöver fler personer att välja bland och den enskilda personen behöver fler möjliga arbetsgivare.

En större arbetsmarknad kan skapas på två sätt. Förtätning genom att locka fler att flytta till regionen och få dem stanna, eller utvidgning geografiskt genom förbättrade kommunikationer. Under de senaste åren har jag besökt många städer/regioner i världen som bestämt sig för att växa. Gemensamt för alla är att de vill satsa på högeffektiva kollektivtrafiksystem. Många gånger handlar det om pendling till orter som ligger på cirka en timmes avstånd från en större stad.

I Västsverige är det Göteborg som är storstaden och som måste vara vårt draglok. Andra orter och nav i Västsverige kan haka på och växa i nära samverkan med Göteborg. Inom 15 år kan Uddevalla, Trollhättan, Lidköping, Skövde, Borås, Jönköping och Halmstad ingå i Göteborgs arbetsmarknad, den innefattar då närmare 3 miljoner människor.

Vi måste dessutom anstränga oss och skapa ett attraktivare Göteborg och bli en region som man aktivt väljer att stanna kvar i och inte en region som man tvingas flytta ifrån. Då återtar vi andraplatsen i landet, den som vi ska ha!

Alla företag som skapar arbetstillfällen, ofta drivna av duktiga entreprenörer med en dröm.

 Att unga par flyttar från vår region för att möjligheten att få jobb är bättre någon annanstans.

Läs mer i vår senaste rapport

Västsvensk identitet
Så stärker Borås, Skövde, Trollhättan, Uddevalla och Varberg Västsverige

Publicerad i GP den 12 april 2015