Citybanan

Citybanan i Stockholm en förebild för Västlänken

 

I Göteborg kommer frågan om trängselskatten att vara ett eget val om en månad. Den frågan har debatterats och diskuterats under lång tid. De allra flesta vet att det är en del av finasieringen av det Västsvenska paketet. De flesta förstår också vad man får för pengarna. Även om hela frågan är komplex. Det är en viktig del för att bygga Göteborg och Västsverige för framtiden. För att få vår region attraktiv och att skapa en större aretsmarknad. Precis på samma sätt som andra städer gör för att utveckla sina regioner Malmö, Oslo, Stockholm, Köpenhamn och Helsingfors är några exempel i vårt närområde.

Göteborg har genom åren halkat efter och är bl a passerade av Malmö/Lunds arbetsmarknad. En stor arbetsmarknad får man enkelt uttryckt på två sätt. Antingen genom inflyttning eller genom geografisk expansion som ett led i förbättrade kommunikationer. Vi måste jobba på båda spåren.

Göteborg och Västsverige har hamnat efter avseende infrastrukturinvesteringar, främst på järnvägssidan. Mycket tack vare att man inte har varit överens i regionen, gentemot beslutsfattarna i Stockholm. När de 7 etablerade partierna äntligen blev överens och enades om det Västsvenska paketet så innebar det investeringar på 34 mrd kr till regionen, som till 2/3 delar betalas av andra så ansåg vi att det var en behövlig och bra satsning.

Den största investeringen i paketet är Västlänken, som projekt konstaterar vi att samma lösning har gjorts i Malmö, genomförs nu i Stockholm och planeras i Helsingfors. Det är alltså inget unikt för Göteborg.

Idag var vi i Stockholm och hade ett möte med Trafikverkets projektledning för Citybanan. Det är ett projekt som har många likheter med Västlänken. Längden och kostnaden är nästan identiska. Utmaningarna stora, men helt klart möjliga att lösa. Trafikverkets projektgrupp har lyckats så bra att man kommer att hålla budgeten och dessutom vara klara ett år tidigare än planerat, dvs man kommer inte att behöva ta till den reservtid man hade i plan.

I Stockholm har man längre sträcka i berg, vilket kan tyckas enklare, men i gengäld passerar man under 10 kyrkor, två passager under/genom vatten, en ”schweizer-ost” av tunnlar, både offentliga och hemliga. Dessutom dras tunneln under de centralaste delarna av staden. För att göra utmaningen ytterligare större har man valt att gå under en av landets mest känsliga miljöer för kulturhistoria, Riddarholmen.

Det var intressant att lyssna till den mycket kompetenta projektledaren Kjell-Åke Alverstad och hans kollegor. De beskrev några av de största utmaningarna:

- För att kunna ansluta och passera tunnelbanan var man tvingad att under 3 st 4 månaders perioder stänga 3 stationer på den blå linjen i anslutning till T-centralen. Detta påverkade ca 80 000 resenärer.

- En av kyrkorna man passerade, Maria Magdalena, är från 1600-talet och vilar på en 20 m tjock sandbädd, som man skulle gå igenom. För detta känsliga projekt toig man hjälp av Österrikiskt entrepenadföretag.

- Av totalt 600 meter tunnel under Söder så fanns det bara 43 m med ordentligt berg, det innebar andra metoder för att skapa tunneln.

- I centrala Stockholm finns stora byggnader för stora värden som inte fick komma till skada.

Alla dessa utmaningar har man lyckats bemästra. Allt i mycket nära dialog med de boende och med de som har verksamheter i närområdet.

För att klara byggtid och kostnader så använder Trafikverket allt modernare beräkningsmodeller och teknik. Man tar också in internationell kompetens. Av de 8 stora entrepenaderna var endast tre svenska. Det var NCC, Oden och Peab.

(Det finns kritiker som har framfört att min bevekelsegrund att stödja Västsvenska paketet och Västlänken är min styrelseplats i Svevia. Det kan jag dementera. Svevia har sin huvudverksamhet på underhåll av det svenska vägnätet, man bygger inte tunnlar och har inte varit delaktig i vare sig Citytunneln eller Citybanan. Man kommer med största sannolikhet inte vara delaktiga i Västlänken heller.)

Debatten kring Citybanan har varit helt olik den kring Västlänken. Erfarenheten är att de som är kritiska ofta har fel fakta eller har lyssnat till rykten. När man väl får svar på sina sakliga frågor, sin undran eller sin oro så vänder man oftast till det positiva. Idag är de boende och de som har verksamheter spända på resultatet och känner många gånger en stolthet inför resultatet av detta stora spektakulära projekt. Allt detta kan vi lära av i Göteborg.

Ni som är fortsatt negativa kan jag inte övertyga, men för er som vill veta mer och är intresserade tipsar jag om Citybanans sidahttp://www.trafikverket.se/citybanan/ eller de filmer som ligger på Youtubehttps://www.youtube.com/results?search_query=Citybanan . I Stockholm kallar man det information.

 

 

 

Sommar14

Sommar 2014, halvårs avstämning!

Sommarvärmen har redan kommit och snart kan vi njuta av den på heltid. Innan semester vill jag passa på att tacka för ett fantastiskt halvår och summera några av de saker vi gemensamt åstadkommit.

Generellt kan konstaterar vi att tiderna är goda. Såväl våra som andras mätningar vittnar om återhämtning i västsvensk konjunktur. Bilden bekräftas också i möten med västsvenska företag. Tillväxten kunde dock vara ännu högre, om det inte vore för de hinder som vi arbetar hårt för att uppmärksamma. Det största av dessa är tillgången till rätt kompetens.

Kompetensbristen är också anledningen till att Handelskammaren under våren så aktivt drivit frågan om att Västsverige med Göteborg som nav måste växa. Som region behöver vi bli bättre på att locka hit människor och få våra arbetsmarknader att växa ihop.

Ett konkret exempel är rapporten Bostadens pris där vi i början av året gav vi politikerna en prislapp på vad bostadsbristen faktiskt kostar regionen i utebliven tillväxt – närmare 3,5 miljarder. Nu väntar vi på löften om snabbare byggtakt. Kommuners service kan också bli bättre. I Mark kommun pågår ett samarbete som resulterat att kommunen klättrat över 100 placeringar i Svenskt näringslivs ranking. Liknande insatser är igång i fler västsvenska kommuner.

Infrastruktur är också avgörande för tillväxt.  I början av april kom det efterlängtade beskedet att E20 byggs ut till fyrfältsväg genom Skaraborg. En fråga Handelskammaren lobbat intensivt för under många år. Glädjen var i synnerhet stor i Skaraborg där frågan är avgörande för framkomlighet och framtida satsningar. Bohusbanan och Boråsbanan är ytterligare satsningar som vi engagerat oss för. Under våren har också frågan om det Västsvenska paketet ägnats allt större uppmärksamhet. Geografiskt koncentrerad till Göteborg, men av vikt för hela regionen.

Som mötesplats för västsvenska chefer och ledare är Handelskammaren unik. Tusentals chefer träffas regelbundet hos oss. Bara under våren har vi arrangerat över 300 möten i olika former för att ge chefer och ledare i västsvenska företag möjlighet till utbildning, erfarenhetsutbyte och inte minst utöka sina nätverk. Viktiga möten som skapar både affärer och stärker individer och därmed företagen i Västsverige. I dessa möten märker vi också ett stort samhällsengagemang. Handelskammardagen i Göteborg samlade i april över 800 beslutsfattare i årets största samtalsledda gruppdiskussion på temat Göteborg och Västsveriges framtid.

Vår roll är också att vara en mötesplats där medlemmar kan påverka politiker. Intresset bland rikspolitiker för vår region och att besöka Handelskammaren är stort. Lunchen där medlemmar i mars fick träffa statsminister Fredrik Reinfeldt är en av höjdpunkterna. Även Sveriges finansminister Anders Borg har varit hos oss för att möta medlemmar och dela med sig av sin syn på finanspolitik. Nyligen var även socialdemokraternas ledare Stefan Löfvén här. Med sig fick han en bild av Industrins villkor i Västsverige – en sammanfattning av de utmaningarna västsvenska industriföretag ser för att växa samt näringslivets förslag till åtgärder.

Handelskammaren har också ett viktigt uppdrag att stötta medlemmar internationellt. Utöver delegationsresor, etableringar, utbildning och rådgivning är vår roll också att marknadsföra utvalda branscher internationellt. En sådan är vår gamingindustri som är världsunik och där vi under våren genomfört en rad insatser.

Grattis Västsverige för satsningen på...

Den väg som vi har lobbymässigt kämpat hårdast för under drygt 15 års tid, är utan tvivel E20 mellan Göteborg och länsgränsen vid Hova/Finnerödja. Många hyllmeter med debattartiklar,...