Johan Trouve usa-valet blogginlägg

Tankar om ett nytt ledarskap

Gårdagen var fylld av tankar kring vad ett nytt amerikanskt ledarskap kan innebära för världen, Sverige och Västsverige.

Jag blev kontaktad av flera medier som ville veta vad denna utveckling kan innebära för ett västsvenskt näringsliv. Bla blev jag intervjuad i Västnytt. Du kan se klippet längst ned i den här texten.

Flera medlemmar hörde av sig och diskuterade sina farhågor inför framtiden.

Jag fick också ett mail av Bert-Inge Hogsved, grundare av ett av Västsveriges mest framgångsrika företag, Hogia. Bert-Inge har skrivit en politisk krönika om ämnet. Jag vill gärna dela med mig av den då den är tankeväckande och läsvärd. Så här ger jag ordet till Bert-Inge.

/Johan

En politisk krönika skriven på morgonen den 9 november 2016
(Detta är första gången jag skrivit en sådan.)

Min förste chef hette Willy Barnevik. Han var bror till den mer välbekante Percy Barnevik.

Willy hade ett mycket abrupt sätt att delegera ansvar på. Han hade på väggen bakom sin skrivbordsstol en tavla med devisen: ”Don´t bring me problems – bring me solutions !”

Han drillade oss unga ingenjörer i att inte komma med problem till honom utan att samtidigt ha med oss antingen färdiga lösningar eller åtminstone genomtänkta alternativ till lösningar.

Donald Trump borde ha fått sin skolning av Willy Barnevik i stället för av McCarthy-medarbetaren Roy Cohn.

Det som Trump gjort under det senaste halvåret har varit att rada upp problem efter problem i det amerikanska samhället – verkliga eller påhittade/lögnaktiga problem. Däremot har han i stort sett aldrig tvingats svara på HUR han skall hantera och lösa problemen. I stället har han, när politiker, journalister och andra begärt besked om hur han skall gå till väga för att lösa ett visst problem gjort vad Roy Cohn lärde honom: ”Om du ansätts hårt av någon, så slå till mot denne ännu mycket, mycket hårdare. Och erkänn aldrig, ALDRIG, att du har fel i en fråga !”.  (Citaten är hämtade ur de TV-dokumentärer om Trumps och Clintons respektive bakgrunder som visats de senaste dagarna.)

Trump har klarat sig undan genom att göra vad Cohn lärt honom. Han har inte vid något tillfälle tagit tillbaka något som han påstått. Ingen, inte någon enda, har orkat stå emot honom och tvinga fram konkreta lösningar på de problem han beskrivit. Den f d dokusåpaartisten har klarat sig genom att tillräckligt högljutt proklamera ”We will make America great !” som det som löser alla problem. Eftersom han (bokstavligen) varje dag kommit med ett nytt stort och spännande medialt utspel – så har de som i rollen av ”den tredje statsmakten” skulle ha skärskådat det han sa dagen före, lystet kastat sig över nästa stora grej, nästa påstående eller lögn för att i journalistisk tävlan nå de största upplagesiffrorna.

Trump har helt tydligt också på ett suveränt skickligt sätt anammat, och tillämpat, en annan trossats som tillskrivs McCarthy-isten Cohn: ”Om man säger en lögn tillräckligt många gånger så blir den till slut en sanning”.

Suck …

Det hade varit roligt att vakna upp till en vinnande Hillary Clinton. Jag är övertygad om att hon under sin kommande presidentkarriär skulle ha gjort så mycket positivt och varit med om att driva världen framåt inom så många områden, från miljö till jämställdhet, från samarbete mellan människor och regioner i stället för en isolationism som nu hotar.

Och så blev det Trump.

Först var det Brexit. Nu blev det Trump. Och runt om i Europa lyckas karismatiska ledare få folk med sig på att stänga gränser (i antingen fysisk eller i bildlig bemärkelse), fängsla politiska motståndare, begränsa yttrandefrihet och andra förmåner som de flesta av oss tar för givna.

Mot denna trista bakgrund känns det väldigt, väldigt skönt att känna det oberoende och den trygghet som det innebär att verka i ett företag som är så ekonomiskt urstabilt som Hogia och som samtidigt har ett så starkt moment av utveckling och framåtskridande som vi har idag.

Bert-Inge

——-

Västsvenska Handelskammaren om en framtid med ökad osäkerhet.
Inslaget börjar 2 minuter in i sändningen.

 

 

 

 

 

 

 

Johan Trouvé och Per Tryding

”Satsa på Göteborg och Malmö också, regeringen”

Regeringen måste släppa det huvudstadsfokus som fått råda alltför länge. Vi är övertygade om att Göteborg och Malmö har mycket att erbjuda de myndigheter som får sitt säte här i framtiden, skriver Johan Trouvé och Per Tryding.

Det finns två felaktiga bilder om myndigheter och deras placering som snedvridit debatten i många år. Den ena är att det finns många myndig­heter och myndighetsanställda i Göte­borg och Malmö. Den andra är att debattörer alltför ofta utgår ifrån Göran Perssons regementskompensationer som enda bild av vad som händer om man placerar en myndighet utanför Stockholm.

Stockholm och Uppsala dominerar totalt när det gäller antalet myndigheter.

Vi vill rätta till de här felaktigheterna och samtidigt erbjuda en lösning för statliga myndigheter utanför Stockholm utan att tumma på tillgång till kompetens och utvecklingsmöjligheter.

I myndighetsmyten klumpas alltför ofta de tre storstäderna ihop, trots att Stockholm och Uppsala domi­nerar totalt när det gäller antalet myndigheter med mer än 60 procent av huvudkontoren, vilket kan jämföras med 4 respektive 2 procent i Göteborg och Malmö. Jämför vi länen är den korrekta bilden att storstäderna Göteborg och Malmö har färre myndigheter och lägre andel statligt anställda än många andra län. I andel av arbetsstyrkan ligger Göteborg och Malmö på en betydligt lägre nivå än Norrlandslänen. Statskontoret visade nyligen att det i Uppsala, Norrbotten och Västerbotten var mellan 9 och 14,7 procent som var statligt anställda. Det kan jämföras med 5,5 procent i Västra Götaland och 6,5 procent i Skåne.

Våra organisationer har länge talat om att det finns stora vinster att hämta genom att placera nybildade myndigheter i en storstadsregion utanför huvudstaden.

Med en placering i någon av våra städer breddas myndigheternas tillgång till kompetens, de får nya medarbetare med olika erfarenheter och nätverk än de huvudstadsbaserade. Den potentialen var inget man kunde räkna in när regeringen Persson kompenserade för försvarsnedskärningarna. Demokratin stärks med utökad statlig närvaro med kvalificerad verksamhet och ledningsfunktioner på fler platser. Landets ekonomiska tillväxt gynnas med fler, bredare och mer attraktiva arbetsmarknader som stärks i sin roll som tillväxtmotorer som kompletterar huvud­staden. Tidigare misslyckanden med personal­rekrytering och generaldirektörer som pendlar till följd av kompensationsflyttar kommer inte upprepas med placeringar i Göteborg och Malmö eftersom förutsättningarna är helt skilda.

Det finns utvecklingsmöjligheter om regeringen släpper det huvudstadsfokus som fått råda alltför länge. Vi är övertygade om att Göteborg och Malmö har mycket att erbjuda de myndigheter som får sitt säte här i framtiden. Med ett huvudkontor utanför tullarna kan de få kontakt med nya studenter och nya nätverk, för att hitta nya kompetenser och erfarenheter än de som är tillgängliga i dag. Det skiftande näringslivet och de breda och ledande akademierna runt Malmö/Lund och Göteborg skulle ge myndigheterna ny utvecklingspotential. Effekterna av att Göteborg och Malmö får sin femte respektive fjärde myndighet är helt enkelt mycket större än av att Stockholm får sin 153:e – eller att den placeras i ett län som redan har en hög andel statligt anställda.

Vi välkomnar det intresse regeringen och särskilt civilminister Ardalan Shekarabi visat frågan om statens organisering och geografi. Det är med stort ­intresse vi väntar på regeringsbeslut som följer upp de intentioner som statsministern och civilministern presenterade i våras vad gäller placeringen av myndigheter. Främst är vår förhoppning att regeringen, efter flytten av eHälsomyndigheten och Fastighetsmäklarinspektionen, följer upp med att flytta eller placera nyinrättade myndigheter i våra städer. Vad gäller de mer komplicerade tankarna på att flytta myndigheter så deltar vi gärna i en dialog om vilka som skulle kunna vara lämpade för Skånes och Västsveriges näringsliv och akademi.

Johan Trouvé, vd Västsvenska Handelskammaren

Per Tryding, vice vd Sydsvenska Handelskammaren