E20 traktor

Grattis Västsverige för satsningen på E20

Den väg som vi har lobbymässigt kämpat hårdast för under drygt 15 års tid, är utan tvivel E20 mellan Göteborg och länsgränsen vid Hova/Finnerödja. Många hyllmeter med debattartiklar, skrivelser, uppvaktningar etc har det blivit. Många minns säkert vår dekalkampanj från 2005 med texten ”Bygg ut E20 NU!”

Vägen är dålig med varierande bredd och hastighet, samt förknippad med flera svåra olyckor årligen.  E20 utgör en pulsåder för Skaraborg till och från Göteborg, den är också viktig för godstransporter från mellersta Sverige till Göteborgs Hamn. Kommunerna och dess invånare och företag i Mälardalen och Bergslagen har också särskilda intressen i att vägen byggs ut till en modern 4-fältsväg.

När Trafikverket såg över investeringsanslagen i hela landet, baserad bl a på sk samhällsekonomiska kalkyler så hamnade inte E20 på en prioriterad plats. Det skulle innebära små investeringar på sträckan genom Västsverige, förutom redan planerade utbyggnaden genom Alingsås och mellan Alingsås och Vårgårda.

När jag träffar medlemsföretagen i Skaraborg så finns det ingen annan fråga som har kunnat diskuterats, utbyggnad av E20. Det är den i särklass viktigaste frågan för dem deras anställda och för de flesta kommunerna. Det handlar om framtidstro, etableringar och investeringar såväl som restid och trafiksäkerhet. Flera företag vittnar om internationella gäster som undrar om det går att ha en verksamhet i t ex Falköping, efter att de har blivit hämtade på Landvetter flygplats och åkt genom det vackra svenska landskapet, på den relativt dåliga vägen.

Från näringsdepartementet har infrastrukturministern och hennes tjänstemän varit relativt  kallsinniga till våra uppvaktningar. Den främsta orsaken har varit att man har sett att parterna som har intresse i E20, inte har varit enade om standard och investeringsnivå. Vägen har dessutom inte varit samhällsekonomiskt lönsam enligt Trafikverkets beräkningsmodeller. Många gånger har önskan om en satsning på E20 inte varit realistisk. Jag har flera gånger diskuterat med personer som hävdat att vi ska kräva fyrfältsväg genom Västsverige och att något annat inte fungerar. Det denna person inte känner till är att den investeringen skulle kosta ca 12 mrd kr och att Trafikverkets plan är att investera drygt 1 mrd kr. Samtidigt så uppvaktar alla landets regioner och kommuner om behovet av just deras infrastruktur.

Jag tror att de flesta är överens om att man bör satsa på en fullständigt utbyggd fyrfältsväg för 12 mrd på E20 och att staten skall stå för hela noten, men realismen i den inriktningen och önskan innebär att med största sannolikhet blir det marginella förbättringar på E20 inom överskådlig tid, för ca 1 mrd kr på 12 år.

Däremot var signalerna tydliga att, om parterna kunde ENAS och var villiga till medfinansiering så skulle E20 ha en chans att komma med i planen för de kommande 12 åren. För två år sedan startade arbetet med att försöka ena alla partier, kommuner, näringsliv och regioner. Målsättningen var att ta fram en skrivelse som alla kunde ställa sig bakom. Det har varit många långa och hårda diskussioner och förhandlingar innan parterna till slut enades. En extra eloge till Västra Götalandsregionens tjänsteman Rolf Thor, ordförande i VGR Gert-Inge Anderssom och ordförande i Skaraborgs kommunalförbund Katarina Jonsson, som alla tre har dragit ett extra tungt lass i denna process.

Alla kommuner oavsett vilken partifärg som styrde kommunen var ense om att det var värt en medfinansiering för att få vägen utbyggd. Fördelarna uppväger insatsen, som dessutom kan spridas ut på flera år.

Därför var det mycket glädjande att infrastrukturministern och Trafikverket har E20 med i den kommande planen. Med gemensamma krafter så blev vi utlovade en satsning på en helt mötesseparerad E20 genom länet för totalt 4 mrd kr. Etapperna som Trafikverket nu skall bygga ut motsvarar det förslag som gruppen har arbetat fram via externa konsulter.

I skenet av denna framgångshistoria är det intressant att det finns politiker och andra, som anser att lösningen var fel och att andra parter än staten inte ska medfinansiera.  Det är lätt att sitta på läktaren och kommentera spelet, när man inte har varit i närheten av arbetet och dessutom göra det i efterhand. I teorin hade det säkert varit bäst, men skall något hända så får man vara med och spela efter spelets regler. Trist med den kritiska och gnälliga inställningen, men något vi får räkna med under ett valår.

Vill du veta mer så finns följande artikel från vår hemsida och en faktaruta nedan.

http://www.handelskammaren.net/sv/Nyheter/Nyhetsarkiv/Artiklar/2014/april-2014/utbyggnaden-av-e20-sa-nara-ar-nya-vagen/

FAKTA: Regeringens plan

Utbyggnad av E 20 genom Västra Götaland 2014-2025.

Hela sträckan ska bli mötesseparerad.

Totalt ska 112 km vägs byggas ut. 27 km får motorväg, 56 km fyrfältsväg med mötesseparering.

Utöver tidigare satsade 1,3 miljarder kronor läggs 2,7 nya miljarder, totalt 4 mdr kr. Av dem står staten för 2,7 miljarder. Regioner och kommuner ska stå för 1,3 miljarder. Näringslivet står för en symbolisk del på ca 20 milj kr.

De nya sträckorna är: Förbi Vårgårda, Vårgårda-Vara, Förbi Skara, Götene-Mariestad samt förbi Mariestad.

 

Tron_pa_Goteborg_420x200

Tron på Göteborg

Så var den äntligen lanserad, vår känslosamma rapport ”Tron på Göteborg”. Under ganska lång tid har jag fått signaler från våra medlemsföretag och andra som jag träffar. Det har varit en känsla som man har förmedlat, att Göteborg måste rycka upp oss. Vi är på väg att tappa fart och mark. Detta samtidigt som vi borde ha de bästa förutsättningarna att skapa något riktigt bra.

Vi var många som funderade över vad som behövde göras. Ett avstamp för att vända blad till det nya, spännande som alla så hett efterlängtar. Vi lät två duktiga erfarna journalister hjälpa oss, Kenny Genborg och Kerstin Sjödén. Om du är intresserad av att läsa rapporten, så finns den i pdf format här.

Vi har inte svar på alla frågor om vad som behöver göras, men vi har försökt att sammanfatta det i tre enkla punkter.

Befolka – Boosta och Benchmarka

Befolka innebär att vi har målsättningen att bli en miljonstad. Med tanke på att det nog tar ett tag så kan vi redan nu börja agera som en miljonstad. Vi bör agera som en stad dit människor vill flytta. En växande stad, tätare, livligare och med bredare arbetsmarknad. Men en tillväxt i harmoni på ett Göteborgskt sätt. Tanken är INTE att vi ska avfolka Alingsås och kringliggande kommuner utan samtidigt så måste den totala regionen växa. Upp till ca 3 milj människor som en stor arbetsmarknad genom goda kommunikationer. Det fungerar på andra platser , så även i Västsverige. Genom bra högeffektiv kollektivtrafik kompletterad med bra vägar är det fullt möjligt att arbetsmarknaden innefattar Uddevalla, Trollhättan, Lidköping, Skövde, Jönköping och Halmstad i söder. Då har vi kompetens som attraherar fler företag att etablera sig i denna region som dessutom innefattar sju högskolor. För att detta skall uppnås krävs rejäla satsningar på infrastrukturen. Mycket är på gång, men vi bör också snarast planera för framtiden, dvs perioden 2025-2050.

Boosta,  dvs satsa på att lyfta fram styrkorna i staden och inte bara fastna i problem. Vi har så mycket som är unikt och som driver staden framåt. Gärna debatt med högt i tak, men hela staden kan inte stanna upp och fastna i fel och brister. Dessa skall rättas till genom att personer avdelas för att rätta till fel och brister. Majoriteten bör planera och arbeta för framtiden. Genom enighet skapar vi styrka och får ett flow i staden, som andra regioner och städer kan bevittna. Vi måste satsa på utveckling, annars hamnar vi i avveckling. Behållastrategin har inte fungerat vare sig för en stad, i ett företag eller i ett förhållande.

Benchmarka, våga jämföra oss med städer som lyckats att kombinera tillväxt och livskvalitet och kunna ta efter de bästa lösningarna. Det finns mängder av lösningar som vi stolt kan ”stjäla” från andra som har haft samma funderingar som vi. På Handelskammardagen den 2 april fortsätter vi på den vägen genom att bjuda in Dr Ann McAfee, som var en av hjärnorna bakom Vancouvers framgångar de senaste 15 åren. Men det finns många andra intressanta städer att titta på. Bara vi gör det på vårt eget sätt, planka rätt av brukar inte fungera.

Det vi vill komma ifrån är ett läge där utgångspunkten är att tjänstemän och politiker engbart gör fel. De har säkert sina fel och brister, men att utgå från att det mesta är fel skapar inget bra klimat. Stöter regelbundet på de som har egenintressen politiskt eller av andra skäl, som medvetet sprider desinformation, för att på det sättet skapa sig fördelar. Gärna debatt, men då ska rätt fakta och uppgifter användas.

Västsvenska paketet och Västlänken är ett bra exempel på projekt, där det förekommer en mängd olika fakta som är rent felaktiga. Från Handelskammaren försöker vi hålla oss uppdaterade och för att framför allt följa kostnadsutvecklingen. Vi hade ett möte med Trafikverkets projektledningen för Västlänken för några veckor sedan. Det vi fick med oss var att man var mycket positiv till projekteringsläget.

Kostnaderna för Västlänken är kalkylerade till 20 mrd kr på 2009 års nivå. Just nu ser det ut som om man har hittat ett antal områden som minskar kostnaderna. Läget i februari var att man låg 3,5 mrd kr under kalkylen. Stora delar av berg och schaktmassorna höll på att få en lösning. Vilket innebar att det mesta kommer man försöka ta ut via transportband och lastning på pråm. Vilket minskar antalet lastbilstransporter radikalt. Tidsaspekten på byggnationen ser ut att bli kortare, tack vare att man etappindelar projektet och bjuder in internationella etrepenadföretag med stora resurser. Passagen vid Korsvägen har landat bättre än tidigare, vilket innebär en nivå på 10,5 meter. Samverkan med Handelshögskolan och Liseberg gör att man samordnar stationer/nya byggnader och sträckningen. Totala bilden såg för stunden bra ut. Långt ifrån det som många debattörer vill påskina.

Jag har en stark tro på Göteborg och Handelskammaren kommer fortsätta arbeta för de tre B:na Befolka Boosta och Benchmarka.