Niklas och visiual arena

Visual arena invigs på Lindholmen!

Idag den 27 mars invigs det nya unika centrat kring visualisering, Visual Arena Lindholmen. Det är ett Västsvenskt företag, Nanco, som levererar del av tekniken till denna 6×3 meter stora högupplösande skärm. Är det månne framtidens TV-skärm jag ser, en 268 tummare! Framför skärmen står en stolt vd för Lindholmen Science Park som huserar den visuella arenan. Tanken är att den ska vara öppen för alla som vill nyttja den. Detta för en rimlig kostnad. Skärmen har 3D funktion och kan användas för att visualisera en stad. Hur ser det ut om man bygger en ny byggnad eller bygger två nya broar över älven? Detta kan man se på denna jätteskärm.

Niklas visar även bilder med sk hologram-teknik, dvs där man kan få en fisk simma i luften……..och det känns som om man kan ta på den. Man visar även upp Stadsbyggnadskontorets visualisering av Göteborg, där man kan zooma ner sig i gatuplaner och se på en byggnad från olika vinklar. Är du intresserad så missa inte öppet hus under onsdag och torsdag i denna veckan. Invigningen är idag tisdag.

Åke Raunio

Under senare del av förra veckan hade jag en rad intressanta möten. Träffade bl a Åke Rautio, vd för teknikkonsultföretaget Bengt Dahlgren AB. De har sedan ett år huserat i en helt ny byggnad vid Krokslätts fabriker. Kontoret är unikt då det endast drar 38 kWh/ kvadratmeter och år. En bra kontor drar över 150 kWh/kvadratmeter och år!! Denna låga användning har man fått genom att ”tänka till”. Ingen extrem teknik utan det man hittar på marknaden, sedan skadar det inte att företaget har stor kompetens inom styrning av luft och VVS. Åke berättar samma historia som jag får till mig när jag träffar företagsledare i Västsverige. Det går bra just nu och den största utmaningen man ser är kompetens!

Samma bild ger Mats Bergh vd för  Johanneberg Science Park. En verksamhet under uppbyggnad på Chalmersområdet. Mats ser också kompetensbristen som en av de största utmaningarna framöver.