GOTPORT

Handeln har haft samma logik i 600 år

Göteborg har en lång historia av handel. Starten var förmodligen redan 1473 när handelsplatsen Nya  Lödöse anlades vid dagens Gamlestaden. Då var timmer och master de stora exportvarorna. Det var också export av pappersmassa som byggde flera av de göteborgska handelshusens framgång, liksom la grunden till Nordens största hamn.

Handelshus är fristående bolag som driver utrikeshandel i egen regi. Ofta åtnjuter handelshusen vissa privilegier, exempelvis ensamrätt att handla med en viss produkt i en viss region. Handelshus finns faktiskt inte på så många platser i världen. Förutom i Göteborg hittar man dem i mer kända storstäder som Johannesburg, Dubai, Singapore, Jakarta, Peking och New York. Men det talas inte så mycket om de göteborska handelshusen, de håller låg profil på hemmaplan.

Svenska handelshus har ändrat skepnad under närmare tre sekel. Allt från Ostindiska kompaniet via de skotska familjerna Dickson och Hall under 1700-talet till husen som etablerades under 1800-talet. Det var kända familjeföretag som Ekman, Kjellberg, Renström, Wijk, Waern och Hansson.

I dag är både Ekman och Elof Hansson verksamma. De har klarat av att utvecklas genom långsiktiga kundrelationer och genom att föra vidare kompetens inom företagen. Ekman har varit verksamma sedan 1663, det är antagligen unikt för ett företag med nästan 400 års historia där familjemedlemmar fortfarande finns kvar i ledande funktioner.

 

Elof Hansson startade 1897 och består av tre delar, själva handelshuset, ett investmentföretag och ett fastighetsföretag. Fastighetsbolaget knyter ihop säcken vad avser stadens utveckling. Man är i dag bland annat delaktig i kommande byggnationer vid Norra Masthugget i Göteborg.

Även Stenakoncernen har sina rötter i handel av varor i mer modern tid. En stor roll hade också Göteborgs direkta sjöfartsförbindelser med Europa och, efter 1900, även transoceana länder. Allt detta gjorde att Göteborg kom att bli Nordens ledande exporthamn. 60 procent av alla containrar till och från Sverige går via Göteborgs Hamn.

I december kommer vi kunna se världens största fartyg, MSC-ägda Maya, anlöpa hamnen.

Det är en helt annan storlek än båtarna som trafikerade Nya Lödöse för mer än 600 år sedan, men handeln med varor – den har samma logik än i dag. Undrar sedan hur hamnen ser ut om 350 år, 2365?

 

Positivt: Att det fortfarande fylls på med ”nya” handelshus. Cellmark, som är världens största handelshus inom skogsprodukter, grundades så sent som 1984.

Negativt: Att landförbindelserna med Skandinaviens största hamn är så eftersatt, både på väg och järnvägssidan.

 

Vill du veta mer om hur ditt företag kan göra affärer med Sydkorea?
Handelslunch Sydkorea 11 december 11.30-13.30 »