Sluta kalla seriösa politiker för idioter

Entreprenören – som för en nätt timpenning sliter dygnet runt för att uppfylla sin dröm – har börjat få den uppmärksamhet hon eller han förtjänar. Entreprenören beskrivs numera, oftast välförtjänt, som en hjälte.

När vi diskuterar politiker är tonen en annan. Det gnälls och skälls. Ofta handlar det inte om vilka beslut som fattats utan tenderar i stället att bli direkta påhopp på politikern som person.

Min motfråga till alla dem som i tid och otid klagar på politikernas intelligens, karaktär och beslutsförmåga brukar vara: ”Ska du inte bli politiker själv då?” Till min förvåning svarar de flesta något i stil med: ”Nej aldrig i livet”, eller ”Nej för sjutton, vem vill utstå all den skit de får”.

Det är inte fel att ha synpunkter på enskilda beslut eller önska mer karismatiska politiker i Göteborg. Men alltför många går över gränsen – för ofta.

Mest utsatta är yrkespolitiker, men alltfler vittnesmål om hot och trakasserier kommer även från fritidspolitiker. Fritidspolitikerna, som ägnar kvällarna åt att läsa handlingar och viger helgerna åt möten av det enkla skälet att de tror på ett bättre samhälle, borde få den uppskattning som de faktiskt förtjänar.

Få saker är så viktigt för ett lands konkurrenskraft som ett stabilt samhälle med kompetenta och långsiktigt inriktade politiker. Motsatsen i form av populistiska, kortsiktiga och korrupta politiker med icke fungerande institutioner och ineffektiva myndigheter som följd är skadligt för näringslivets möjligheter att skapa jobb och välfärd, utöver den skada som drabbar enskilda personer. Därför är olika former av hatkampanjer till exempel i sociala medier – nidbilder eller verbala attacker riktade mot politiker – ett hot mot rekryteringen av politiker och andra offentliga personer.

Dagens samhälle är otroligt komplext med ständigt ny teknik, ny EU-lagstiftning och konflikter i världen som skapar stora flyktingströmmar.

Att vara politiker i ett sådant samhälle och ta ansvar, som de flesta politiker faktiskt gör, är inte lätt. Sluta därför upp med att kalla de politiker som faktiskt försöker vara seriösa för idioter. Fundera i stället på om du kanske inte ska skicka ett mejl till din favoritpolitiker och helt enkelt säga tack. Om inte annat så för nästa generations välstånd.

Positivt: Att vi faktiskt har en ung och samhällsengagerad generation som intresserar sig för politik och fyller på i leden.

Negativt: Sociala media har öppnat upp för ett hårdare klimat med fler ogenomtänkta uttalanden, att dagens journalister utsätts för samma behandling som politiker är ett lika stort hot mot demokratin.

Bli medlem i Västsvenska Handelskammaren
Västsvenska Handelskammaren är näringslivets mötesplats
» Ja, vårt företag vill bli en del av Handelskammaren
Exempel: 3950 kr för företag med upp till 43 helårsanställda i vår region. 

 • Rolf Andersson

  Göteborg behöver en politiker med visioner typ Göran Johansson och en affärsinriktad
  visionär typ Pehr G. Gyllenhammar. Avsaknaden av den typen av visionärer de senaste åren har varit påtaglig. Börja med # 8-miljonerstaden# fortsätt med snabbjärnväg Oslo
  via Göteborg till Köpenhamn, därefter kräv en av de stora tv_kanalerna TV1, TV2 eller
  TV4 att flyttas till Göteborg. Om man också orkar få fram en Multiarena för ca 20.000 besökare skulle också ett akut problem på arenafronten klaras av!

  Den verklighet som serveras av public serviceföretagen stämmer inte med den
  verklighet som existerar utanför Stockholm.

  Vänlig hälsningar, Båsen