Industrins_villkor_i_Västsverige_LOW-4

Västsvensk industri håller uppe landet

Många av oss dras med en föråldrad bild av industrin som smutsig och grå. Men svensk industri är i dag mycket mer än skorstenar och enformiga rörelser vid bandet.

Industrin är ryggraden i svensk ekonomi. Och Västsverige är den region som har störst andel industriproduktion i Sverige – dessutom med Skandinaviens största hamn, där svensktillverkade produkter exporteras över hela världen. Exportvärdet för varje svensk är 181 000 kronor. Motsvarande siffra för USA är 44 000 kronor och för Kina 10 000 kronor. Sverige är med andra ord helt beroende av västsvensk industri.

Men för att stå oss i konkurrensen med övriga världen måste vi bli bättre. Vid årsskiftet lanserade regeringen och näringsminister Mikael Damberg en nyindustrialiseringsstrategi vid namn ”Smart Industri”. Den fokuserar på fyra viktiga framtidsfrågor: att utnyttja digitaliseringens möjligheter, säkra den långsiktiga kompetensförsörjningen, göra produktionen mer hållbar och stärka innovationskraften genom bland annat testbäddar.

Det sistnämnda är något vi redan är bra på. I Västsverige bedrivs forskning i verklig miljö i flera testbäddsprojekt: Electricity, Autonoma fordon och Asta Zero – testanläggningen för ökad trafiksäkerhet. Möjligheten att positionera oss i världen som testbäddsregion är stor.

Forskning i samarbete med näringslivet attraherar innovatörsdrivna företag. De vet att möjligheterna att testa produkter eller tjänster är större här än i andra länder. Det väcker dessutom riskkapitalbolagens intresse för nya spännande företag och tekniker. Utöver det kan vi utveckla fler områden, och helst i en hållbar riktning.

Det skapar även så kallad industriturism, där besökare från hela världen kan ta del av testernas resultat och ta med nya idéer till sina hemländer. Göteborg och Västsverige blir på så vis ett namn internationellt.

Ett bra exempel på ”smart industri” är försvars- och säkerhetsföretaget Saab. Ett högteknologiskt företag med 1300 anställda i Göteborg, och med hela världen som marknad. Nyligen lanserade Saab sin senaste produkt; ett unikt flygburet radarsystem med en mängd användningsområden. Systemet utvecklas och tillverkas i Göteborg. En viktig faktor för att Saab fortsätter att utvecklas är regionens starka kompetenskluster inom mikrovågsteknik.

Mitt önskescenario är att industriföretagen fortsätter att föra över kompetens mellan branscher och företag, att tillverkning flyttar hem till Sverige och att det skapar tillväxt och nya arbetstillfällen. Det är bara fantasin som sätter gränser för vad svensk industri kan åstadkomma.

Seminarium under Handelskammarveckan
» 17 maj 13.30-14.30
Göteborg – det självklara valet för entreprenörer? 
Parkgatan 49