Handelskammarens vd

Jag är vd för Västsvenska Handelskammaren sedan februari 2009.
Mitt uppdrag är att fortsätta att utveckla Handelskammaren som den samlande kraften för det västsvenska näringslivet. Vi ägs av de 2800 företag som är medlemmar hos oss. Vårt uppdrag är att företräda och främja företagen, så att det skapas förutsättningar för dem att göra fler och bättre affärer.

Jag har tidigare arbetat i Schenkerkoncernen under elva år. De första sex åren som miljöchef och de senare fem som operativ chef för verksamheten i Västsverige.

Mina nuvarande förtroendeuppdrag är följande:

- Sedan 2014 är jag styrelseordförande i Gullmarsstrand Hotell & Konferens

- Sedan sommaren 2016 är jag styrelseledamot i Transportstyrelsen

- Styrelseledamot i Universeum, Sveriges största science park, där handelskammaren var en av grundarna.

- Styrelseledamot i Svenska Mässans samt i deras förtroendemannaråd.

- Ledamot av Länsstyrelsens insynsråd.

- Ambassadör för Stadsmissionens satsning, att stödja utslagna Göteborgare, genom att springa Göteborgsvarvet!

Tidigare förtroendeuppdrag:

- Juryledamot under 15 år i ”Göteborgspriset för hållbar utveckling”. www.goteborgaward.com

- Ledamot av Göteborgs stads råd för integration och samhällsgemenskap..

- Ledamot i ledningsgruppen för projekt Älvstaden, stadsutvecklingen av centrala delarna av Göteborg.

- Styrelseledamot i VTI (Statens väg- & transportforskningsinstitut.)

- Styrelseledamot i Svevia.

- Under åren 2001 till 2010 var jag ledamot i styrelsen för Miljöstrategiska stiftelsen Mistra som årligen delar ut 200 miljoner kronor till forskning inom hållbarhetsområdet.

 

Jag bor i Lerum och är gift med Lisa. Tillsammans har vi barnen Johanna, Mikaela och Andrea. I familjen ingår också Riesenschnauzertiken Theia.

Jag gillar utmaningar helst utanför den ”trygga zonen” och är nyfiken, en kombination som innebär intressanta aktiviteter: Gör bl a Sverigeklassikern vart 5:e år för att se hur gammal jag blivit. Spelar bridge för att träna hjärnan och fuskar lite i Crossfit.

Alla behöver inspiration. Jag hoppas att den här bloggen ger dig nya positiva infallsvinklar på västsvenskt näringsliv. Vår region är full av kreativitet och företagande. Tipsa mig gärna om affärer, trender och positiva näringslivsnyheter.