Modeklustret ligger i Borås

Jag får för varje dag klart för mig var modeklustret ligger i Sverige. Det är i Borås som klustret har sitt centrum. Det sprider sig sedan till Göteborg och andra kringliggande...

Fanfar för fantastiska företag!

Att besöka duktiga medlemsföretag är den del i arbetet som är mest stimulerande. Det ger inblick i duktiga företagsledares arbete och input till viktiga frågor som Handelskammaren...