Ett plushus skulle man ha!

Patrik Ermesjö visar runt i plushuset! Inleder dagen med att besöka Plushuset utanför Svenska Mässan mitt emot Lisebergs entré. Det är ett samarbetsprojekt mellan A-hus, Volvo...