Mångfald som tas tillvara!

Den största utmaningen för framtiden som våra medlemsföretag har är att hitta kompetens! Med stora pensionsavgångar och allt fler ungdomar som väljer att studera och arbeta utomlands...