Fanfar för fantastiska företag!

Att besöka duktiga medlemsföretag är den del i arbetet som är mest stimulerande. Det ger inblick i duktiga företagsledares arbete och input till viktiga frågor som Handelskammaren...